Lớp 34a5

Cổng Thông Tin Lớp 34a5 Trường Đại Học Ngân Hàng


  Một số chủ đề tiểu luận môn tài chính tiền tệ

  Share
  avatar
  temp

  Tổng số bài gửi : 16
  Join date : 02/03/2010

  Một số chủ đề tiểu luận môn tài chính tiền tệ

  Bài gửi  temp on Sun May 30, 2010 1:02 am

  Hôm đầu tiên đi học thầy có đọc trên lớp một số chủ đề. Share cho bà con tham khảo có thêm nhiều lựa chọn.
  1. lạm pháp - biện pháp chống lạm phát ở VN hiện nay
  2. lạm phát tiền tệ ở VN - thực trạng và giải pháp kiềm chế
  3. giảm phát tiền tệ ở NN - thực trạng và giải pháp
  4. vai trò tiền tệ của vàng ở VN
  5. để đồng tiền VN trở thành đồng tiền chuyển đổi điều kiện và giải pháp
  11. Bàn về vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt và lưu thông không dùng tiền mặt - một số vấn đề cần giải quyết
  12. Mở rộng thanh toán ko dùng tiền mặt nhằm góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình hộp nhập kinh tế quôc tế ở VN
  13. hệ thống NH VN trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở VN
  14. một số giải pháp nâng cao vai trò quản lý của nhà nước của NH trung ương VN đ/v các tổ chức tín dụng
  15. những thách thức đối với NHTM VN trong quá trình hội nhập
  21. rủi ro trong kinh doanh NH. Thực trạng và giải pháp
  22. những giải pháp nhằm cơ cấu lại hệ thống NH Vn góp phần hội nhập khu vực và trên TG
  24.vai trò c ủa NH trung ương trong nền kinh tế thị trường
  26. vai trò của tạo tiền của NH thương mại. Nhận thức và vận dụng trong điều kiện VN
  27. vai trò của các định chế tài chính phi NH trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước ở VN
  28. Lãi suất và cơ chế lãi suất - nhận thức và vận dụng
  29. Lãi suất và đầu tư. Nhận thức và vận dụng trong điều kiện VN.
  30. vai trò và chính sách lãi suất trong điều tiết vỹ mô đối với nền kinh tế.
  31. lãi suất và sự vận dụng lãi suất trong cơ chế thị trường.
  32. Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất tín dụng theo hướng tự do hóa.

  Thầy cho chạy slide nhanh nên ghi đc có nhiêu đó. Chúc mọi người làm bài tốt nhé.

   Hôm nay: Wed Jul 18, 2018 11:42 am