Lớp 34a5

Cổng Thông Tin Lớp 34a5 Trường Đại Học Ngân Hàng


  Bài tập kinh tế vi mô

  Share

  thienkim2009

  Tổng số bài gửi : 75
  Join date : 18/08/2009

  Bài tập kinh tế vi mô

  Bài gửi  thienkim2009 on Tue Aug 18, 2009 9:20 am

  Bài 1
  Trên hình sau đường cầu về bút dịch chuyển từ D0 đến D1. Tình huống nào sau đây giải thích cho sự dịch chuyển này


  a. Giá hàng hóa thay thế cho bút giảm
  b. Giá hàng hóa bổ sung cho bút giảm
  c. Giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất bút giảm
  d. Thu nhập người tiêu dùng giảm (giả định rằng bút là hàng hóa thứ cấp)
  e. Thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) giảm
  f. Thu nhập người tiêu dùng giảm (giả định rằng bút là hàng hóa thông thường)
  Bài 2
  Trên hình sau đường cung về liệu trại dịch chuyển từ S0 đến S1. Tình huống này sau đây giải thích cho sự dịch chuyển này


  a. Giới thiệu một phương pháp sản xuất lều trại cải tiến mới
  b. Giá hàng hóa bổ sung cho lều trại giảm
  c. Tỷ lệ lương trả cho công nhân sản xuất lều trại tăng
  d. Thu nhập người tiêu dùng tăng (giả định rằng lều là hàng hóa thông thường)
  e. Giá của lều trại giảm
  Bài 3
  Cung và cầu về các căn hộ cho thuê ở TP.HCM là QD = 100 – 5P và QS = 50 + 5P, giá tình bằng trăm ngàn đồng/tháng, lượng tính là mười ngàn căn hộ.
  Yêu cầu
  a. Giá thị trường tự do của việc thuê một căn hộ là bao nhiêu?
  b. Dân số thành phố thay đổi bao nhiêu nếu CP đặt giá thuê bình quân hàng tháng tối đa là 100 ngàn đồng, biết bằng mỗi căn hộ ở được 1 gia đình 3 người và những gia đình không tìm được căn hộ sẽ phải rời thành phố
  c. Giả sử, chính quyền đặt giá thuê là 900 ngàn đồng/tháng. Nếu 50% số căn hộ tăng trong dài hạn là do xây dựng mới thì bao nhiêu căn hộ sẽ được xây dựng?
  Bài 4
  Cung cầu về cam được cho bởi các hàm sau
  PD = 18 – 3QD và PS = 6 + QS, trong đó giá tình bằng ngàn đồng/kg và lượngt ính bằng tấn.
  a. Nếu không có thuế và trợ cấp thì giá cân bằng là bao nhiêu?
  b. Nếu chính phủ đánh thuế vào người sản xuất cam 2 ngàn đồng/kg thì giá và lượng cân bằng mới là bao nhiêu?
  c. Độ co giãn theo giá chéo của cầu giữa cam và soài là +0,5 điều gì sẽ xảy ra với lượng cầu về soài, nếu giá soài giữ nguyên?
  Bài 5
  Bạn có 40 ngàn đồng để chi tiêu cho 2 hàng hóa. Hàng hóa thứ nhất giá 10 ngàn/1 đơn vị, hàng hóa thứ 2 giá 5 ngàn/1 đơn vị
  Yêu cầu
  a. Viết phương trình đường ngân sách của ban.
  b. Giả sử hàng hóa thứ nhất tăng lên thành 20 ngàn/đơn vị và thu nhập của bạn cũng tăng lên thành 60 ngàn. Hãy viết phương trình và vẽ đường ngân sách mới.
  Bài 6
  Hãy vẽ đường bàng quan cho các cá nhân sau về 2 hàng hóa: bia và nem chua
  a. A thích bia, ghét nem chua. Anh ta luôn luông thích nhiều bia hơn, có bao nhiêu nem chua cũng không thành vấn đề
  b. B bàng quan giữa các kết hợp hoặc 3 cốc bia hoặc 2 cái nem chua. Sở thích của cô ta không thay đổi khi cô ta tiêu dùng nhiều hơn bất kỳ hàng hóa nào trong 2 hàng hóa này.
  c. C ăn một cái nem chua thì phải uống 1 cốc bia. Anh ta không tiêu dùng thêm mọt đơn vị bổ sung nào của hàng hóa này mà thiếu một đơn vị bổ sung của hàng hóa kia.
  Bài 7
  Hàm lợi ích của một người tiêu dùng được cho bởi
  U(X,Y) = XY
  a. Giả sử rằng lúc đầu người này tiêu dùng 4 đơn vị X và 12 đơn vị Y. Nếu việc tiêu dùng hàng hóa Y giảm xuống còn 8 đơn vị thì người này phải có bao nhiêu đơn vị X để vẫn thỏa mãn như lúc đầu?
  b. Người này thích tập hợp nào hơn trong 2 tập hợp sau: 3 đơn vị X và 10 đơn vị Y; 4 đơn vị X và 8 đơn vị Y.
  c. Hãy xét 2 tập hợp sau (8,12) và (16,6), người này có bàng quan giữa 2 tập hợp này không?
  Bài 8
  Các hàm sản xuất sau thể hiện hiệu quả tăng, không đổi hay giảm theo quy mô
  a.
  b. Q = K + 2L
  c.
  d.
  e. (0<a<1)
  Bài 9
  Hàm sản xuất với 2 đầu vào: vốn (K) và lao động (L) của 1 doanh nghiệp có dạng như sau:
  a. Tính hệ số co giãn của Q theo K và L
  b. Viết các biểu thức thể hiện sản phẩm biên của K và L
  c. Xác định tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên giữa K và L
  Bài 10
  Giả sử bạn có thể đi từ Hà nội tới Huế bằng 2 cách: đi máy bay hoặc xe buýt. Giá vé máy bay là 100$ và chuyến bay mất 1h. Giá vé xe buýt là 50$ và đi mất 6h. Cách đi nào là kinh tế nhất đối với
  a. Một nhà kinh doanh mà thời gian tính bằng 40$/h
  b. Một sinh viên là thời gian tính bằng 4$/h
  Hãy chứng tỏ rằng khái niệm chi phí cơ hội ở đây quan trọng như thế nào?
  Bài 11
  Công ty ABB xác định được hàm chi phí trung bình của họ là trong đó q là sản lượng. Công ty này hoạt động trong một thị trường cạnh tranh
  a. Xác định hàm cung sản phẩm của công ty trong ngắn hạn.
  b. Nếu giá thị trường là 30$/sản phẩm, mức sản lượng tối ưu của công ty là bao nhiêu? Lợ nhuận tối ưu của công ty là bao nhiêu?
  c. Nếu giá cả hạ xuống mứ 10$, công ty có lãi hay bị lỗ vốn? Và có nên tiếp tục sản xuất không? Tại sao?
  Bài 12
  Hàm tổng chi phí của 1 hãng cạnh tranh hoàn hảo là: TC = q2 + q + 100
  a. Viết phương trình biểu diễn các chi phí ngắn hạn FC, AC, AVC và MC của hãng
  b. Hãng sẽ sản xuất bao nhiêu sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận, nếu giá bán sản phẩm trên thị trường là 27$. Tính lợi nhuận tại mức giá đó
  c. Xác định mức giá hòa vốn và sản lượng hòa vốn của hãng. Khi giá thị trường là 9% thì hãng có nên đóng cửa sản xuất không? Tại sao?
  d. Biểu diễn bằng đồ thị đương cunng sản phẩm của hãng.
  Bài 13
  Một hãng có đường cầu là P = 15 – 0,05q và tổng chi phí ngắn hạn TC = q + 0,02q2
  a. Xác định mức giá và sản lượng để hãng tối đa hóa doanh thu nếu hãng là người duy nhất trong ngành
  b. Lợi nhuận và thặng dư sản xuất do hãng này tạo ra là bao nhiêu?
  c. Thuế 1$/sản phẩm bán ra làm giảm sản lượng và tăng giá của hãng lên bao nhiêu?
  Nếu hãng này có đường cầu nằm ngang ở P = 5$ thì thuế trên làm giảm sản lượng của hãng đi bao nhiêu?
  Bài 14
  Một hãng sản xuất đồ chơi hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo và có hàm chi phí biến đổi là: VC = 2q(q+1)
  a. Viết phương trình biểu diễn đường cung sản phẩm của hãng
  b. Khi doanh thu của hãng là 702$ thì vừa đủ để trang trải chi phí đã bỏ ra. Tính mức giá và sản lượng hòa vốn của hãng. Cho biết chi phí cố định của hãng là bao nhiêu?
  c. Tìm mức giá mà hãng này phải đóng cửa.
  Bài 15
  Một nhà độc quyền có đường cầu được cho bởi: P = 12 – Q và hàm tổng chhi phí là TC = Q2
  a. Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận sẽ là bao nhiêu?
  b. Giả sử rằng Chính phủ quyết định đánh thuế nhà độc quyền này 2$/đơn vị sản phẩm bán ra. Khi đó sản lượng của nhà độc quyền tăng, giảm bao nhiêu?
  c. Giải sử Chính phủ đánh một khoản thuế cố định là T vào lợi nhuận của nhà độc quyền này. Sản lượng của hãng sẽ là bao nhiêu? Lợi nhuận của hãng thay đổi như thế nào?
  Bài 16
  Hãng sản xuất xe máy độc quyền USB có hàm cầu về sản xuất sản phẩm của mình là:
  , hàm tổng chi phí
  Trong đó P là giá và Q là sản lượng
  a. Để bán được 200 xe máy giá bán phải là bao nhiêu? Khi đó tổng doanh thu của hãng là bao nhiêu?
  b. Tính hệ số co giãn của cầu theo giá về xe máy tại mức giá và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận?
  c. Hãng USB nên đặt mức giá nào để bán được nhiều sản phẩm nhất mà không bị lỗ.
  d. Để tối đa hóa tổng doanh thu, hãng phải bán bao nhiêu xe và bán với giá nào?
  Bài 17
  Giả sử một nhà độc quyền gặp phải đường cầu P = 11- Q, trong đó P là giá tính bằng $ cho 1 đơn vị sản phẩm và Q là sản lượng tính bằng ngàn đơn vị. Nhà độc quyền có chi phí bình quân không đổi bằng 6$.
  a. Cho biết chi phí cận biên của hãng là bao nhiêu?
  b. Mức sản lượng tối ưu của nhà độc quyền là bao nhiêu? Nhà độc quyền này sẽ đặt giá là bao nhiêu? Tính lợi nhuận lớn nhất dó. Hãy sử dụng chỉ số Lerner tính mức độ của sức mạnh độc quyền bán.
  c. Mức giá và sản lượng tối ưu cho xã hội với hãng này là bao nhiều? Tính tổn thất xã hội (DWL) do hãng độc quyền này gây ra?
  d. Giả sử chính phủ quy định giá bán của nhà độc quyền là 7$ một đơn vị sản phẩm. Khi đó sản lượng của nhà độc quyền sẽ sản xuất ra là bao nhiêu? Lợi nhuận của hãng là bao nhiêu?
  e. Minh họa các kết quả trên bằng đồ thị.
  ---------------------------o0o-------------------------
  Lưu ý: GV chỉ giải đáp những thắc mắc trong quá trình làm bài. Nếu không làm bài sẽ không có giải đáp thắc mắc.
  Chúc các anh (chị) học tập tốt môn học Kinh tế Vi mô 
  [img][/img]

   Hôm nay: Wed Jul 18, 2018 11:51 am